Privacy beleid

Ingangsdatum: 24/5/2018

Welkom bij Bertyn.

In ons privacybeleid wordt beschreven hoe wij en bedrijven waarmee we samen werken gegevens met betrekking tot onze website verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Ook geven we graag hier een duidelijk overzicht van welke keuzes jij hebt met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die gesteld worden door de privacywetgevingen (General Data Protection Regulation). Dat betekent onder andere dat:

Bertyn Bvba (hierna benoemd Bertyn) respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten en zorgt ervoor dat al jouw gegevens met uiterste zorg worden behandeld. Heb je na het lezen van dit privacybeleid nog vragen, dan kan je je vragen sturen naar gdpr@bertyn.eu.


1. Welke gegevens verzamelen we?

Bertyn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die je zelf aan ons verstrekt:

Gegevens die worden verzameld door cookies:

Niet al de bovenvermelde persoonsgegevens worden altijd verzameld. Dit is afhankelijk van welke dienst je gebruikt of voor inschrijft.


2. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Bertyn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

2.1 Nieuwsbrieven

Bertyn gebruikt je persoonsgegevens om je nieuwsbrieven te sturen.

Nieuwsbrieven en/of updates worden alleen gestuurd wanneer je hier toestemming hebt voor gegeven. Je hebt altijd het recht om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen. Om de nieuwsbrief te personaliseren worden de volgende gegevens gevraagd:

Om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan je een email sturen naar gdpr@bertyn.eu of je uitschrijven voor de nieuwsbrief en updates.

2.2 Om onze diensteverlening uit te kunnen voeren

Bertyn zal gebruik maken van je persoonsgegevens, o.a. je e-mailadres en telefoonnummer indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit doen we om jou de allerbeste klantenervaring te bieden.

2.3 Informatie over wijzigingen van onze diensten of producten

Graag houden wij onze bezoekers en klanten op de hoogte van wijzigingen van onze diensten en producten. Hiervoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens wanneer nodig.

2.4 Recensies

Wij ontvangen graag feedback over onze producten en diensten. Wanneer je een mening met ons deelt in de vorm van een recensie via de nieuwsbrief, per mail of een andere gelijkaardige manier worden jouw gegevens verzamelt. Deze recensies zouden wij kunnen plaatsen op de website. Bertyn zal nooit je e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer of andere gelijkaardige gegevens publiceren, tenzij we hier expliciete toestemming voor vragen, met uitzondering van je naam en/of beroep. Indien er een recensie in jouw naam is gepubliceerd op onze website die niet correct is of die je wil laten verwijderen, neem contact met ons op via gdpr@bertyn.eu


3. Cookies of vergelijkbare technieken

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

3.1 Wat zijn cookies

Een cookie (of in meervoud cookies) is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

3.2 De cookies die wij gebruiken

Bertyn maakt gebruik van technische en functionele cookies. Ook gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Functionele en technische cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website en diensten correct functioneren. Denk bijvoorbeeld aan taalvoorkeuren, winkelmanden, ect… Deze cookies worden niet gebruikt om een gebruiker te identificeren.

Analytische cookies:

Bertyn maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Google Analytics verzamelt informatie over, o.a., hoe onze website en diensten worden gebruikt, hoeveel tijd er op onze website of bepaalde pagina’s wordt doorgebracht en met welk type apparaat en browser de website bezocht wordt.

Analytics verzameld de volgende gegevens:

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Zo zorgen wij ervoor dat deze informatie beschermd blijft. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Wij gebruiken Google Analytics met als doel de bezoeker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

3.3 Hoe cookies uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kan je ze uitschakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website niet meer optimaal werkt wanneer je cookies uitschakelt.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kun je aangeven of je deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.

Cookies verwijderen in Chrome:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Safari:

Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.


4. Locatiegegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze ‘waar te koop’ of ‘verkooppunten’ functie is het nodig, voor de optimale werking van deze functie en in het kader van gebruiksgemak, om je locatiegegevens te verzamelen. Hier wordt expliciet om gevraagd op het moment dat je deze webpagina bezoekt

Het is mogelijk dat deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van de navigatie/kaartensoftware die wij gebruiken, in ons geval Google Maps. Hier hebben wij geen invloed op. Daarom raden wij je aan de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.


5. Hoe lang houden wij je gegevens bij?

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensteverlening uit te kunnen voeren en 5 jaar voor statistieke doeleinden. Na deze periode worden de gegevens gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


6. Het delen van je gegevens

6.1 Met wie delen we jouw gegevens?

Bertyn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij altijd een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bertyn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6.2 Websites van derden

Wanneer er een derde, zoals een blog of nieuwswebsite, door middel van een link met onze website is verbonden is dit privacybeleid niet van toepassing. Bertyn kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare manier met je gegevens omgaan. Wij raden je aan het privacybeleid van deze websites te lezen voor je er gebruikt van maakt.


7. Privacy van kinderen

Bertyn verzamelt niet bewust en heeft niet de intentie om gegevens van websitebezoekers die jonger dan 13 jaar zijn te verzamelen, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Als wij erachter komen dat we onopzettelijk persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd, verwijderen wij die informatie zo snel mogelijk. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens hebben van een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@bertyn.eu.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


8. Jouw keuzes met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

8.1 Je gegevens bekijken en corrigeren

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naargdpr@bertyn.eu. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bertyn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer/Rijksregisternummer zwart. Dit is ter bescherming van je privacy.

Wanneer je een verzoek naar ons stuurt zullen wij jouw gegevens en/of toestemmingen zonder onredelijke vertraging doorsturen en/of aanpassen.

8.2 Je recht om ‘vergeten te worden’

We vergeten je niet graag, maar onder de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) heeft iedereen recht om ‘vergeten te worden’. Dit wil zeggen dat je recht hebt om ons te vragen om al jouw gegevens te wissen (mits Bertyn geen andere bewaarplichten heeft zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Indien je je gegevens wilt laten wissen uit al onze systemen, gelieve contact op te nemen met ons via gdpr@bertyn.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer/ Rijksregisternummer zwart. Dit is ter bescherming van je privacy.

Zodra wij deze informatie hebben zullen wij jouw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit onze systemen.

8.3 Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je altijd graag verder indien je klachten hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Graag willen wij je erop wijzen dat op grond van de privacywetging je ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commission. Meer info hierover vind je op

https://www.privacycommission.be


9. Geautomatiseerde besluitvorming

Bertyn neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingssystemen. Hiermee bedoelen we dat er nooit een besluit wordt genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een Bertyn medewerker) tussen zit.


10. Beveiliging

Bertyn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via gdpr@bertyn.eu


11. Wijzigingen van dit privacybeleid

Bertyn behoudt het recht om dit privacybeleid periodiek aan te passen of bij te werken. Wij raden onze bezoekers aan om dit privacybeleid geregeld te raadplagen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.


12. Contact gegevens

Bertyn Bvba
Brechtsebaan 42 Unit 70
B-2900 Schoten

Telefoon: +32 3 620 26 50

Fax: +32 3 620 26 59

email: contact@bertyn.eu
https://www.bertyn.eu/

Bertyn Bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18.05.2018.

Video's

De mogelijkheden met de Instant Protein Veganmix – 3x 90 gram Seitanburger van Bertyn zijn (bijna) eindeloos! Bekijk alle video's van onze recepten met deze proteine mix en laat je inspireren om vegetarische (of veganistische) eiwitrijke gerechten te maken voor jou en heel het gezin!

Bekijk alle video's

Inspiratie om te koken met seitan van bertyn

Biologische seitan van Bertyn is gemakkelijk te verwerken in vegetarische gerechten. In klassieke gerechten kan je seitan gebruiken als vleesvervanger. Een vleesvervanger zonder cholesterol, met meer eiwitten dan vlees of vis en met weinig vet. Ideaal op je veggiedag. Op deze Bertyn- website vind je een heleboel recepten voor seitan.

bekijk onze recepten

Seitan recept suggesties

Mexicaanse stoofschotel (ontzettend gemakkelijk)

Mexicaanse stoofschotel (ontzettend gemakkelijk)

Recept geschikt voor: 4 personen | Moeilijkheid: Gemiddeld | Voorbereidingstijd: 5 minuten | Wachttijd: 15 minuten | Totale bereiding: 20 minuten |

Bekijk recept
Broodje falafelburger met yoghurtsausje, bietenborani, geroosterde venkel en aardappeltjes uit de oven

Broodje falafelburger met yoghurtsausje

Recept geschikt voor: 4 personen | Moeilijkheid: Makkelijk | Bereidingstijd: 45 minuten | Totale bereiding: 45 minuten |Type: Hoofdgerecht, Hamburger

Bekijk recept
Manitoba Seitan Burger

Manitoba Seitan Burger

Recept geschikt voor: 4 personen | Moeilijkheid: Gemiddeld | Totale bereiding: 0 minuten |

Bekijk recept

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Zo ben je als eerst op de hoogte van onze promoties, nieuwe producten en bio tips.

De gegevens die je hier achterlaat worden door ons enkel gebruikt om je per mail, in de vorm van een nieuwsbrief, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Bertyn en onze lopende acties. Bertyn vindt jouw privacy en veiligheid belangrijk. Voor onze volledige privacy policy verwijzen we je graag naar ons privacy beleid. We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hierboven op de ja, ik wens de nieuwsbrieven van Bertyn te ontvangen button te klikken ga je akkoord met de verwerking van je gegevens via Mailchimp. Lees hier meer over de privacypraktijken van Mailchimp.